Poniżej publikujemy oczekiwane wyniki Bielskiej Majówki Modelarskiej on-line 2021.
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, a w szczególności wszystkim nagrodzonym.