Inżynieryjny System Minowania (ISM) Kroton – polski system minowania narzutowego zabudowany na przystosowanym transporterze opancerzonym (TMN), przeznaczony do szybkiego stawiania przeciwpancernych lub przeciwpiechotnych zapór minowych przez pododdziały wojsk inżynieryjnych szczebla taktycznego. Opracowany został na podwoziu transportera opancerzonego SPG-2 (rozwinięcia MT-LB) i był produkowany w Polsce przez Hutę Stalowa Wola.

Wiemy już co będzie można skleić, możemy zatem przystąpić do opisu wycinanki.

Model w skali 1:25 został zaprojektowany przez Michała Rafalskiego i należy do kategorii modeli trudnych w budowie. Wycinanka zawiera 12 arkuszy z częściami modelu, 3 i 1/2 arkusza szkieletu, 1/2 strony wzorników części do wykonania z drutu, 5 stron (90 sztuk) bardzo dokładnych rysunków montażowych, po jednej stronie rysu historycznego oraz opisu budowy i stronę z okładką.

Przeglądając arkusze wycinanki, możemy stwierdzić bardzo wysoką dbałość o kolorystykę i techniczny wydruk poszczególnych arkuszy. Nie zauważyliśmy nigdzie zmian kolorystycznych, co ma istotne znaczenie w związku z kamuflażem transportera (odpowiednie spasowanie kolorystyczne poszczególnych części).

Koszt wycinanki to 75zł jeżeli nie chcemy korzystać z elementów wyciętych laserowo, które możemy nabyć jako trzy osobne pozycje: wycinane laserowo paski gąsienic – 60zł, wycinane laserowo ogniwa gąsienic – 60zł, laserowo wycinane części (szkielet itp.) – 27,50zł.